Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Hier is een professionele gids over het gebruik van een handmatige invoerplaatafschuinmachine, ook wel plaatafschuinmachine genoemd, en het instellen, gereedschap wisselen, reinigen en onderhouden.

Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Dit is een stapsgewijze complete gids voor het gebruik van plaatafschuinmachines. In het kort gaat dit artikel over de volgende punten,

 • Onderdelen van de SKF 25 plaatafschuinmachine
 • Veiligheidsmaatregel voor het opstellen van de plaatafschuiner
 • Het werkstuk controleren
 • De freeskop van de plaatafschuiner instellen
 • Afschuining van de afschuiningsbreedte instellen
 • Montage van de rollen van de plaatafschuiner
 • Frezen met de plaatafschuiner
 • De plaatafschuinmachine gebruiken
 • Gereedschapswissel van de afschuinmachine
 • Reiniging van de afschuinmachine
 • Onderhoud van de afschuinmachine

Onderdelen van de SKF 25 plaatafschuinmachine

Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Veiligheidsmaatregel voor het opstellen van de plaatafschuiner

De afschuinmachine mag alleen in horizontale positie worden gebruikt. Zet het werkstuk vast.

Controle van de eigenschappen van het werkstuk. 

Het oppervlak van het werkstuk moet aan de volgende eisen voldoen. Het oppervlak moet glad zijn en mag geen brandpunten, slakken, lasnaden of iets dergelijks hebben. Voordat u begint met frezen, verwijdert u oneffenheden in het oppervlak. 

De freeskop instellen

Plaats de machine op de bovenzijde (stroomaansluitkabel ). Ontgrendel het vergrendelingsmechanisme (2) aan beide zijden van de machine. Stel de gewenste freeshoek in. De freeshoek is af te lezen op de schaal (1). Draai het vergrendelingsmechanisme (2) aan beide zijden van de machine vast.

Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

De breedte van de afschuining instellen

Plaats de machine op de bovenzijde (stroomaansluitkabel ). Ontgrendel het vergrendelingsmechanisme (1). Stel de gewenste afschuinhoek in door aan de stelschroef (3) te draaien. De breedte van de afschuining is af te lezen op de schaal (2). Draai het vergrendelingsmechanisme (1) vast.

Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Montage van de geleidingsrol voor frezen platen

Monteer de plaat (3) volgens de afbeelding. Bevestig de geleiderollen (2) in het boorgat (1) met de ring en moer.

Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Frezen met de plaatafschuiner

Ga voor het frezen als volgt te werk:

 • ‹ Het te bewerken werkstuk horizontaal uitlijnen en vastzetten.
 • ‹ Monteer de geleiderol volgens de gewenste toepassing, zie paragraaf Montage van de geleiderol.
 • ‹ Stel de freeshoek en de breedte van de afschuining in, zie de sectie De freeshoek instellen en De breedte van de afschuining instellen.
 • ‹ Steek de stekker in het stopcontact.
 • ‹ Zet de machine op het werkstuk zodat de molenaar niet in het werkstuk beweegt.
 • ‹ Schakel de machine in, zie paragraaf Inschakelen van de plaatafschuinmachine.
 • ‹ Schuif de plaatafschuinmachine langzaam en gelijkmatig van rechts naar links in de richting van de pijl. Het gereedschap werkt tegen de rijrichting in.
 • ‹ Schakel de plaatafschuinmachine uit, zie paragraaf De plaatafschuinmachine in-/uitschakelen.
 • ‹ Trek de stekker uit het stopcontact.

VOORZICHTIGHEID

Mogelijke materiële schade bij ondeskundig gebruik! 

► Neem de volgende instructies in acht om schade te voorkomen.

► Leg de aansluitkabel zo dat deze niet door de draaiende machine kan worden gegrepen.

OPMERKING

Neem de volgende instructies in acht:.
► Bevestig de keerplaten nooit aan het materiaal tijdens stilstand.
► Zorg voor een gelijkmatige voeding.

De plaatafschuinmachine gebruiken

De volgende procedure laat zien hoe u de plaatafschuiner bedient:

De machine inschakelen

 • ‹  Zet de hoofdschakelaar (1) in stand “1”.
 • ‹  Druk op de groene drukschakelaar (2) om de freesmotor in te schakelen. Het gele indicatielampje (4) brandt.

 

De machine uitschakelen

 • ‹  Druk op de rode drukschakelaar (3) om de freesmotor uit te schakelen.
 • ‹  Zet de hoofdschakelaar (1) in de stand “0”.

Opnieuw opstarten na overbelasting

‹ Om de machine na overbelasting weer in te schakelen, drukt u eerst op de rode drukschakelaar (3) gevolgd door de groene drukschakelaar (2).

OPMERKING

► Het rode controlelampje (5) brandt bij tijdelijke overbelasting.

► Bij continue overbelasting gaat het rode controlelampje (5) branden en wordt de freesmotor uitgeschakeld.

Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Wisselen van het gereedschap (inzetstukken) van de plaatafschuiner

WAARSCHUWING: Verwondingsgevaar!

►  Gebruik geen beschadigd, vervuild of versleten gereedschap (inzetstukken).

►  Wissel gereedschap (inzetstukken) alleen als de machine is uitgeschakeld en stilstaat. Trek de stekker uit het stopcontact.

►  Gebruik alleen gereedschappen, adapters en accessoires die bij de machine passen.

De inzetzijde draaien

 • Plaats de machine op de bovenzijde (stroomaansluitkabel ).
 • ‹  Verwijder de schroef (2).
 • ‹  Verwijder de behuizing (1).
 • ‹  Verwijder de bevestigingsschroef (3), draai de keerplaat en draai de bevestigingsschroef weer vast.
 • ‹  Herhaal de procedure voor alle keerplaten van de molenaar.
 • ‹  Plaats de behuizing weer terug en draai de schroef (2) vast.
Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

De inzetstukken vervangen

Wanneer de keerplaat volledig versleten is, moet deze worden vervangen door een nieuwe:

 • ‹ Verwijder de bevestigingsschroef en verwijder de keerplaat.
 • Breng de keerplaat aan en draai de bevestigingsschroeven weer vast.
Hoe een plaatafschuinmachine te gebruiken?

Plaatbeveler Toepassingsvideo